Zanik kości szczęki lub żuchwy – metody odbudowy

Wojciech Sucheta
Autor: Wojciech Sucheta
14.12.2022

Dlaczego zdarza się, że tkanka kostna szczęki lub żuchwy zanika? Czy można coś na to poradzić? Z dzisiejszego wpisu dowiesz się, jakie sposoby oferuje nowoczesna stomatologia.

Dlaczego dochodzi do zaniku kości szczęki lub żuchwy?

zanikiem, czyli atrofią kości szczęki lub żuchwy mamy najczęściej do czynienia z powodu braków w uzębieniu. Nawet brak jednego zęba przyczynia się do zaniku kości, a co dopiero mówić o sytuacji, gdy braki są rozległe? Dlaczego tak się dzieje? Otóż kiedy w łuku zębowym brakuje zębów, kość szczęki bądź żuchwy traci swoje obciążenie – podczas spożywania posiłków nie są już na nią przenoszone siły żucia. Przestaje być ona angażowana do tego procesu, a z nieużywaną kością dzieje się to samo, co na przykład z nieużywaną tkanką mięśniową – zaczyna stopniowo zanikać.

Jakie są skutki tego procesu? Tymi najbardziej widocznymi są zmiany ustawienia zębów sąsiadujących z luką po usuniętym zębie oraz zęba z przeciwstawnego łuku. Z czasem zęby sąsiednie przechylają się w stronę luki, a ząb z drugiego łuku zaczyna się wysuwać. Pojawiają się dysfunkcje narządu żucia, zaburzenia zgryzu, bóle w stawie skroniowo-żuchwowym i bóle głowy.

Zanik kości szczęki lub żuchwy to jeszcze większe utrapienie dla osób, które chciałyby odbudować swoje uzębienie dzięki implantom. Żeby taki zabieg był skuteczny, implanty muszą zintegrować się z kością. Nie jest to możliwe, jeżeli tkanki kostnej jest za mało.

Jak można zaradzić temu problemowi? W nowoczesnej stomatologii stosuje się przede wszystkim dwie metody: sterowaną regenerację kościpodniesienie dna zatoki szczękowej.

Sterowana regeneracja kości

Pierwszym krokiem jest tu dokładna diagnostyka. Dzięki zdjęciu RTG i badaniu tomograficznemu lekarz ocenia stan tkanki kostnej i czy możliwe jest przeprowadzenie przeszczepu autogennego. Właśnie taki przeszczep, przeprowadzany z wykorzystaniem kości pobranej od samego Pacjenta, ma największe szanse powodzenia i przynosi najlepsze rezultaty.

Nie oznacza to jednak, że jeśli przeszczep autogenny nie jest możliwy, trzeba się poddać. W żadnym razie – istnieją inne metody przeprowadzenia sterowanej regeneracji kości. Jedną z nich jest wykorzystanie kości homogennej, pochodzącej od innych dawców. Jeżeli nie jest dostępna, można zamiast niej wykorzystać ksenograft, czyli przetworzoną kość pochodzenia zwierzęcego. Zabieg można też przeprowadzić, wykorzystując materiały alloplastyczne – syntetyczne materiały kościozastępcze.

Zabieg polega na odpreparowaniu płata błony śluzowej oraz tkanki okostnej i wprowadzeniu w odpowiednie miejsce materiału kostnego lub kościozastępczego. Następnie miejsce zabiegowe przykrywa się membraną, chroniącą przed wrastaniem tkanek miękkich, oraz na powrót pokrywa odpreparowanym fragmentem tkanek i zabezpiecza opatrunkiem. Po zabiegu trzeba odczekać od czterech do sześciu miesięcy, stosując się w tym czasie ściśle do lekarskich zaleceń.

Podniesienie dna zatoki szczękowej

Ten zabieg, wykonywany w przypadku zbyt małej ilości tkanki kostnej w zatoce szczękowej, również polega na wprowadzeniu w odpowiednie miejsce materiału kostnego lub kościozastępczego. Można to wykonać na dwa sposoby. Pierwszy z nich to metoda zamknięta. W tym wariancie chirurg stwarza sobie do zatoki dostęp od strony wyrostka zębodołowego, wykorzystując w tym celu otwór wykonany pod implant. Nie trzeba zatem otwierać światła zatoki. Ta metoda pozwala na odbudowę pionowego zaniku kości sięgającego do 3 mm.

Metodę otwartą stosuje się natomiast przy większych ubytkach kości, sięgających nawet do 10 mm. W tym przypadku dostęp do zatoki jest uzyskiwany od strony przedsionka jamy ustnej. Chirurg odwarstwia błonę śluzową, żeby w bocznej ścianie zatoki wyciąć niewielkie okienko. Następnie oddziela błonę śluzową i umieszcza materiał kostny lub kościozastępczy w odpowiednim miejscu. Na koniec zamyka okienko kostne za pomocą membrany. Proces gojenia trwa około sześciu miesięcy.

Co możesz teraz zrobić?

Ja widzisz, zanik kości szczęki lub żuchwy to poważny problem, ale nie taki, na który dzisiejsza stomatologia nie miałaby sposobów. Przyjdź do Dentify, a dokonamy dokładnej diagnozy Twojego przypadku i zaproponujemy rozwiązanie, jakiego potrzebujesz. Na wizytę możesz się umówić, dzwoniąc pod numer +48 33 310 10 10 bądź wypełniając formularz.

+48 33 310 10 10